Učenje fokusinga

Vsak od nas je v določenih trenutkih svojega življenja nezavedno in spontano že izkusil fokusing. Da bi nam bil dostopen v vsakem trenutku našega bivanja, je pomembno, da smo proces fokusiranja zmožni zavestno uporabiti. Najboljši način, da to veščino razvijemo oz. razvijamo je, da se fokusinga učimo, vadimo sami in v paru s partnerjem za fokusing ter ga uporabljamo v različnih življenjskih situacijah.

Ljudje, ki se učijo fokusing, po navadi združujejo različne oblike učenja fokusinga:

  • OSEBNO IZKUŠNJO FOKUSINGA v individualnih fokusing srečanjih s praktikom ali učiteljem fokusinga, ki se lahko izvaja neposredno ali prek telekomunikacijskih pripomočkov (npr. Skype, Zoom itd.),
  • učenje FOKUSINGA V SKUPINI, pri učitelju fokusinga,
  • INDIVIDUALNO UČENJE FOKUSINGA pri učitelju fokusinga,
  • branje LITERATURE o fokusingu,
  • učenje fokusinga IZ PRIROČNIKOV.

Fokusing poučujejo strokovnjaki za fokusing. Strokovnjak za fokusing je posameznik, ki se je za poučevanje fokusinga izobraževal pri koordinatorjih fokusinga, ki so registrirani pri Mednarodnem inštitutu za fokusing in je pridobil naziv oz. certifikat za učitelja ali koordinatorja fokusinga.

Pri izboru strokovnjaka za fokusing (učitelja ali koordinatorja) je priporočljivo preveriti:

V proces izobraževanja iz fokusinga lahko vstopi kdor koli v vsakem življenjskem obdobju, saj je fokusing človeku naravno prirojeni proces in je dostopen vsakomur. Povezuje se z vsemi področji človekovega udejstvovanja in bivanja.

Nekateri se začnejo s fokusingom ukvarjati, da bi ga uporabili na svojem strokovnem področju, npr. v zdravstvu, medicini, na vzgojno izobraževalnem področju, v poslovnem svetu, na področju duhovnosti, za pomoč drugim pri napredovanju, sprostitvi ali izražanju itd.; drugi se ga učijo, da bi obogatili starševstvo ali določeno življenjsko obdobje (npr. obdobje po upokojitvi), tretji za lastne potrebe, kasneje pa se lahko izkaže, da bi ga želeli poučevati.

Fokusing je živ človeku prirojen naravni proces, zato je odziv na vsako življenjsko situacijo svež in edinstven. Proces izobraževanja in certificiranja je prilagojen posamezniku, usmerja ga občutena zaznava (angl. felt sense) o tem, kaj je v posameznem primeru potrebno, prav tako pa so tudi načini poučevanja učiteljev in koordinatorjev različni. Osnovne prvine in znanja, ki jih pripravnik v času izobraževanja osvoji, so določena (http://previous.focusing.org/proficiency.html), način poučevanja pa učitelj ali koordinator prilagodi potrebam pripravnika.

Nekateri strokovnjaki za fokusing (učitelji ali koordinatorji) imajo strategijo poučevanja bolj sistematizirano kot drugi, zato se lahko posamezne stopnje poučevanja med njimi nekoliko razlikujejo.

Pred izborom strokovnega izvajalca izobraževanja iz fokusinga je priporočljivo, da pripravnik izkusi fokusiranje s posameznim strokovnjakom za fokusing in pridobi informacije o načinu poučevanja vsaj dveh različnih strokovnjakov za fokusing ter o tem, kako se posamezen način poučevanja razlikuje od drugih. Tako bo lahko izbral strokovnjaka za fokusing in način izobraževanja, ki je uglašeno z njegovimi občutenimi potrebami.

Učenje fokusinga poteka v treh korakih:

1. Osnovna in nadaljevalna stopnja fokusinga

Na osnovni stopnji izobraževanja za fokusing se udeleženec - fokuser nauči fokusirati sam s seboj ter v paru s fokuserjem oz. partnerjem za fokusing. Fokuser razvija držo spoštovanja, potrpežljivosti, pozornosti in dopuščanja najprej do sebe, do svoje lastne notranjosti ter do svojega partnerja za fokusing. Fokusing uporablja in spoznava, kako deluje v njegovem telesu in življenju.

Osnovnega fokusinga se lahko naučimo v izkustvenih izobraževanjih, ki se izvajajo kot skupinska vadba ali individualna srečanja, z neposredno izkušnjo ali s pomočjo sodobnih telekomunikacijskih tehnologij (npr. Skype, Zoom) . Oblika in način učenja fokusinga se lahko med učitelji rahlo razlikuje. Izobraževanje praviloma traja vsaj pol leta in vsebuje minimalno število ur. Osnovno izobraževanje lahko izvajajo učitelji (trenerji) ali koordinatorji fokusinga.

Na nadaljevalni stopnji izobraževanja, ki prav tako kot osnovna stopnja traja vsaj pol leta in ima predpisano minimalno število ur, se udeleženci učijo, kako pri fokusiranju spremljati ljudi, ki se še niso učili fokusiranja, in kako uporabljati in vključevati proces fokusiranja, njegove prvine in zakonitosti v svoje strokovno delo (npr. v psihoterapijo, delo z otroki, šolstvo, zdravstvo, medicino, socialno delo, poslovne sisteme, duhovnost itd.). Fokuser, ki želi pridobiti naziv praktik fokusinga, mora pod supervizijo koordinatorja fokusinga opraviti tudi praktični del izobraževanja, to je fokusiranje s poskusnimi osebami. Koordinator fokusinga in pripravnik za praktika skozi proces fokusiranja ugotovita, kdaj je pripravnik usposobljen za samostojno izvajanje individualnih srečanj fokusinga in za pridobitev naziva PRAKTIK FOKUSINGA. Nadaljevalno stopnjo fokusinga izvajajo koordinatorji ali pa tisti učitelji fokusinga, ki so v procesu izobraževanja za pridobitev naziva koordinator.

Vsi, učitelji in koordinatorji (strokovni izvajalci fokusinga), ki izvajajo osnovni ali nadaljevalni tečaj iz fokusinga po merilih in na način, ki ustreza jedrnim zakonitostim fokusinga, so vključeni v Mednarodni inštitut za fokusing in so navedeni na internetni strani inštituta: http://previous.focusing.org/course/find-certified-focusing-professional

Mednarodni inštitut za fokusing vabi vse, ki se podajo na pot učenja fokusinga, da se povežejo z inštitutom tako, da se vanj včlanijo in z včlanitvijo ter plačilom članarine omogočijo razvoj fokusinga po svetu ter povezovanje fokuserjev med seboj.

Včlanitev v mednarodni inštitut za fokusing: http://previous.focusing.org/eShop/store-membership-benefits

2. Usposabljanje za učitelja (trenerja) fokusinga

Mednarodni inštitut za fokusing pooblasti svoje najizkušenejše učitelje, da fokuserje usposabljajo za učitelje ter jim podelijo certifikat. Programi koordinatorjev se med seboj razlikujejo in so prilagojeni posameznemu pripravniku.

Fokuser, ki je uspešno zaključil izkustveni in praktični del izobraževanja ter pridobil naziv praktik fokusinga, lahko nadaljuje usposabljanje za trenerja fokusinga. Kandidat za pripravnika izbere koordinatorja, s katerim se dogovori za usposabljanje, ter se včlani v Mednarodni inštitut za fokusing, kjer pridobi naziv pripravnik za trenerja fokusinga (angl. trainee in training).

Na izbor koordinatorja lahko vpliva geografska razpoložljivost, interesno področje, osebna naklonjenost itd. Kandidat za pripravnika pri koordinatorju preveri njegovo razpoložljivost za usposabljanje, vstopne pogoje, stroške izobraževanja, pričakovanja in pripravljenost koordinatorja, da sprejme posameznega kandidata v usposabljanje. Program usposabljanja je svojevrsten, prilagojen potrebam kandidata in uglašen z notranjim občutjem o tem, kaj je prav.

Skoraj vedno usposabljanje vključuje pogoj, da kandidat vzdržuje fokusiranje s partnerjem za fokusing, spremlja koordinatorja ali trenerje pri izvajanju izobraževanj iz fokusinga, izvede samostojno izobraževanje fokusinga (delavnice oz. tečaje) in je pri izvajanju aktivnosti na področju fokusinga pod supervizijo koordinatorja oz. mentorja.

Ob uspešno zaključenem izobraževanju za učitelja fokusinga koordinator predlaga pripravnika za pridobitev naziva in certifikata za UČITELJA FOKUSINGA. Kandidat se tudi udeleži zaključne vikend delavnice v organizaciji Mednarodnega inštituta za fokusing, imenovane Weeklong, oziroma inštitutu plača enkratni prispevek za pridobitev certifikata.

Učitelj fokusinga, ki vzdržuje svoje članstvo, kompetence ter izpolnjuje pogoje Mednarodnega inštituta za fokusing, je naveden v imeniku učiteljev ter na spletni inštituta.

Terapevti in pripravniki sorodnih poklicev se lahko iz fokusinga usposabljajo v obliki izobraževanja iz terapije s fokusingom (angl. focusing oriented therapy), ki je prilagojeno njihovim strokovnim potrebam in delu.

Če bi se želeli izobraževati na način, ki je prilagojen terapevtskemu delu vas prosimo, da nam pišete na info@fokusing.si. V primeru zadostnega interesa terapevtov za usposabljati iz terapije s fokusingom, bomo organizirali tovrstno izobraževanje.

3. Usposabljanje za koordinatorja fokusinga

Najvišja stopnja strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja iz fokusinga je izobraževanje za koordinatorja fokusinga. Program je oblikovan individualno in poteka pod mentorstvom več koordinatorjev TIFI.

Priporočljivo je, da se praktik fokusinga v svojem procesu izpopolnjevanja, izobraževanja in rasti izobražuje in pridobiva izkušnje pri različnih učiteljih TIFI in koordinatorjih fokusinga.

Več lahko preberete na spodnjih povezavah.

(Vsebina je v angleškem jeziku.)


http://www.focusing.org/newcomers.htm