O združenju


Združenje za fokusing Slovenije je samostojno strokovno združenje fokuserjev. Ustanovljeno je bilo leta 2014 z namenom obveščanja, izobraževanja, raziskovanja, povezovanja in medsebojne strokovne podpore, izvajanja programov fokusinga na različnih strokovnih področjih in za splošno dobrobit.

Združenje nudi informacije o različnih aktivnostih na področju fokusinga ter izvaja dogodke, programe in izobraževanja o fokusingu. Vse aktivnosti se izvajajo po merilih in na način, ki ustreza jedernim zakonitostim fokusinga ter usmeritvam in priporočilom Mednarodnega inštituta za fokusing, osrednje svetovne krovne organizacije za fokusing.

Cilji delovanja združenja so:

 • prispevanje k razvoju, napredku, prepoznavnosti in ugledu fokusinga;
 • strokovna podpora, obveščanje in izobraževanje o fokusingu;
 • razvijanje kakovosti strokovnega dela na področju fokusinga;
 • spodbujanje medsebojnega povezovanja in sodelovanja, izmenjave dobrih praks in drugih aktivnosti
 • znanstveno raziskovalno delo na vseh področjih izvajanja fokusinga ter drugih znanstvenih in strokovnih področjih;
 • omogočanje dostopnosti do storitev fokusinga najširši zainteresirani javnosti;
 • razvijanje in izvajanje aktivnosti fokusinga za splošno dobrobit;
 • humanitarna dejavnost na področju družine, sociale in zdravstva ter drugih področjih z uporabo fokusinga.

Posamezniki se lahko v združenje vključijo kot člani ali interesni člani.

Član lahko postane oseba,

 • ki je pri učitelju oz. trenerju fokusinga (focusing trainer), registriranem pri Mednarodnem focusing inštitutu (The International Focusing Institute), opravila vsaj osnovni tečaj fokusinga (fokusing 1. stopnja);
 • ki spoštuje poslanstvo, vrednote in pravila fokusinga;
 • ki ima namen, na različne načine, podpirati in sodelovati pri aktivnostih združenja;
 • ki upravnemu odboru predloži pristopno izjavo za članstvo s potrebnimi dokazili.

Interesni član lahko postane oseba,

 • ki je pri dveh članih združenja pridobila priporočilo za sprejem v interesnega člana združenja;
 • ki spoštuje poslanstvo, vrednote in pravila fokusinga;
 • ki ima namen, na različne načine, podpirati aktivnosti združenja;
 • ki upravnemu odboru predloži pristopno izjavo s priporočilom 2 članov združenja.

Fokuserji v Združenju za fokusing Slovenije smo združeni v iskreni želji razvijati in krepiti temeljne zakonitosti pristopa fokusing: spoštovanje, potrpežljivost, pozornost, odprtost in dopuščanje. Svoje aktivnosti izvajamo z namenom, da bi neokrnjeno izvorno moč fokusinga predali v slovenski prostor in uporabili v najširšo dobrobit človeštva.

Organi združenja za obdobje 2019 – 2023


Upravni odbor združenja:

 • Predsednica: Romana Seljak
 • Tajnica: Nataša Bernard
 • Blagajničarka: Bogdana Mikša

Nadzornica: Vladka Tonica


Zunanja mediatorka: Luisa Toriggia


Dokumenti

Etični kodeks

Izjava o različnosti

Izjava o poslanstvu