Fokusing v svetu danes


Od začetkov fokusinga do danes se je izoblikovalo več različnih modelov fokusiranja in učenja fokusinga. Njegova uporaba se je razširila na številna področja, vse prilagoditve in izpeljave pa vsebujejo osnovne prvine Gendlinovega šeststopenjskega procesa. Danes se fokusing uporablja po vsem svetu.


Nekatere znane in razširjene smeri fokusinga so:

  • fokusing notranjega odnosa (angl. Inner Relationship Focusing), ki sta ga razvili dr. Ann Weiser Cornell in Barbara McGavin,
  • fokusing s poudarkom na telesu (angl. Whole Body Focusing), ki ga je razvil Kevin McEvenue,
  • terapija s fokusingom (angl. Focusing Oriented Therapy), ki ga razvija več različnih fokuserjev,
  • terapija s fokusingom za delo s kompleksno travmo (angl. Fokusing Oriented Therapy for Complex Trauma), ki jo razvijajo Shirley Turcotte, Alexis Phillips in Shaun Phillips,
  • fokusing za zdravo duhovnost (Biospiritual Focusing), ki sta ga razvila dr. Peter A. Campbell in dr. Edwin M. McMahon
  • fokusing za družbeno dobrobit (Community Wellness Focusing)

Več lahko preberete na spodnjih povezavah.

(Vsebina je v angleškem jeziku.)


Uporaba fokusinga v terapevtskih procesih, pri delu s travmo in kompleksno travmo.

http://previous.focusing.org/psychotherapy.html

https://previous.focusing.org/trauma.html

http://previous.focusing.org/fot/fot_articles.html


Uporaba fokusinga v terapevtskih, na telo usmerjenih pristopih

http://previous.focusing.org/fot/friedman_other_body_interventions.html


Uporaba fokusinga v humanitarnih programih in programih za družbeno dobrobit (angl. Community Wellness Focusing)

http://previous.focusing.org/social_issues.html


Uporaba fokusinga v šolskih programih in pri delu z otroki

https://previous.focusing.org/chfc/articles/art_index_en.htm

http://previous.focusing.org/multimedia/mm_children_focusing_rene_veugelers.htm

http://www.biospiritual.org/children-and-focusing/

http://previous.focusing.org/chfc/articles/en/stapert_f_school.htm


Uporaba fokusinga pri vodenju in v poslovnem svetu

http://previous.focusing.org/business/japan.htm

http://www.danielgoleman.info/daniel-goleman-the-valuable-data-in-your-gut-2