Otroci


Fokusing za otroke je zelo pomembna, razširjena in razvita smer fokusinga. Spodbuja zdrav razvoj na vseh ravneh otrokovega življenja in odnosov. Pripomore k boljši samozavesti, samospoštovanju, koncentraciji, pozornosti in učinkovitejšemu učenju, uravnavanju težkih čustev, preprečevanju nasilja in zasvojenosti, razreševanju notranjih zastojev (npr. odpor do učenja) ter boljšim medvrstniškim odnosom. Najstnikom je fokusing lahko v pomoč pri iskanju in razvoju lastne identitete.

Starši fokusirajo, da bi se lahko bolje povezali z otrokom, mu prisluhnili, ga začutili in spodbudili, zlasti takrat, ko ta doživlja stisko. Tako lahko otroku v različnih starostnih obdobjih nudijo čustveno oporo in razumevanje.

Uporaba prvin fokusinga v šolskem okolju pri učiteljih in učencih sprosti čas in energijo. Zaradi občutka varnosti in gotovosti, ki ju otroci doživijo, se počutijo bolj umirjene in izboljša se njihova pozornost. Raziskave kažejo, da izvajanje fokusinga izboljšuje otrokovo koncentracijo in akademsko udejstvovanje. Fokusing se uspešno uporablja tudi v primerih nasilnega vedenja.

Ko se otroci naučijo, kako prisluhniti občutenim zaznavam v svojem telesu in razbrati njihov pomen, se lažje soočajo s težavami, jih ne zanikajo in niso preplavljeni z njimi. Naučijo se, da smejo doživljati tudi težka čustva, da so ta obvladljiva in so jim lahko celo v pomoč. Tako zmorejo prevzeti odgovornost za svoja čutenja in vedenje. Veščine fokusinga tudi pripomorejo, da otroci drug drugemu nudijo podporo in pomoč.

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

(Vsebina je v angleškem jeziku.)


http://previous.focusing.org/chfc/article_index.html

http://previous.focusing.org/chfc/index.html