Občutena zaznava


Občutena zaznava (angl. felt sense) je IZVIRNA prvina fokusinga, ki jo je na podlagi znanstvenih raziskav o učinkovitosti psihoterapevtskega procesa odkril, opredelil in znanstveno utemeljil filozof in psihoterapevt prof. dr. Eugene T. Gendlin s sodelavci.

Gre za nedoločen, neoprijemljiv in nejasen, predverbalen občutek nečesa v telesu, česar si nismo zavestno zamislili. Ni čustvo, ne misel in je vedno več kot bi lahko izrazili z besedami. Lahko je zavedanje neke situacije, telesnega občutka ali nečesa v nastajanju, npr. ideje ali spoznanja.

Občutena zaznava je ključna in jedrna prvina, ki usmerja proces fokusiranja in v sebi nosi potencial za spremembo in/ali razrešitev življenjske situacije. Lahko ga spremlja tudi občutek nečesa večjega in močnejšega od nas samih, česar del smo.


Občuten premik


Občuten premik (angl. felt shift) je resnična in trajna sprememba, ki jo vzbudi občutena zaznava. Sega na vse ravni človekovega bivanja: vedenjsko, čustveno, miselno, telesno, duševno, odnosno in duhovno.

Ko občuteni zaznavi namenjamo nevsiljivo pozornost in jo opazujemo, prihajajo v naše zavedanje sveže in nove informacije. Razkrivajo se simboli, ki so lahko besede, podobe, nove zaznave, občutki, čustva, gibanje, spomini itd., ki se uglašujejo z občuteno zaznavo, da bi čim bolj neposredno in celovito izrazile njen pomen.

Simbol (npr. beseda, metafora, gib, zvok, podoba itd.), ki razkrije celovit in točen pomen občutene zaznave, vzbudi novo spoznanje, razumevanje in smisel. Občutena zaznava ali način njenega dojemanja se trajno spremeni. V telesu zaznamo spremembo, ki je lahko gibanje, sprostitev, olajšanje in premik iz ujetosti v življenje.

Več lahko preberete na spodnjih povezavah.

(Vsebina je v angleškem jeziku.)


https://en.wikipedia.org/wiki/Focusing_(psychotherapy)#%22Felt_sense%22_and_%22felt_shift%22