Politika varovanja osebnih podatkov združenja za fokusing Slovenije


Združenje za fokusing Slovenije, Koroška cesta 2, 4000 Kranj (v nadaljevanju Združenje) vse osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (»GDPR«).

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Združenje za fokusing Slovenije, Koroška cesta 2, 4000 Kranj matična številka: 4062680000, e-naslov: info@fokusing.si.

2. Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki jih Združenje obdeluje so Združenju posredovani prostovoljno, na osnovi posameznikovega soglasja. Za pravilnost in točnost podatkov je odgovoren posameznik sam.
Posredovani osebni podatki so uporabljeni zgolj v namene, za katere so pridobljeni in za katere je posameznik Združenju posredoval osebno privolitev:

  • za namen pošiljanja obvestil in novic po različnih komunikacijskih poteh (pošta, e-pošta itd.);
  • za namen objave na spletni strani Združenja, v tiskanih in elektronskih medijih;
  • za namen včlanitve, delovanja Združenja, promocijo, izdelavo publikacij in podobno.

3. Dostop do osebnih podatkov in hranjenje

Posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in niso dostopni nepooblaščenim osebam.
Združenje hrani osebne podatke posameznika do preklica soglasja o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsaj še 2 leti po prenehanju članstva, interesnega članstva ali objave fokuserja na spletni strani Združenja. Po preteku roka se osebne podatke, ki se hranijo v elektronski obliki izbriše iz elektronskih medijev, podatke, ki se hranijo v fizični obliki pa fizično uniči.

 4. Pravice posameznika

Posameznik ima vedno pravico do vpogleda, popravka, blokiranja, izbrisa ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli spremeni ali prekliče tako, da Združenje pisno obvesti na e-naslov: info@fokusing.si ali na naslov Združenje za fokusing Slovenije, Koroška cesta 2, 4000 Kranj.

5. Obisk in uporaba spletne strani ter e-pošta

Ob obisku spletne strani https://fokusing.si/ se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno).

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, Združenje ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Stran je zaščitena s sistemom reCAPTCHA. Velja Google pravilnik o zasebnosti in pogoji storitve.

6. Prijava na elektronske novice in obvestila

Na spletni strani Združenja se lahko posameznik naroči na prejemanje obvestil, novic in informacij s področja fokusinga ter sorodnih področij, na obvestila o izobraževanjih in delavnicah ter druge vsebine. Za ta namen Združenju posreduje ime, priimek ter e- naslov.

Združenje za fokusing Slovenije I Koroška cesta 2, 4000 Kranj I www.fokusing.si Davčna št: 58279024 I Matična št: 4062680 I TRR: SI56 2900 0005 1230 310 odprt pri Unicredit bank 1

V primeru prijave Združenje posamezniku posreduje obvestila in vsebine prek storitve Mailchimp, ki za varovanje osebnih podatkov in spoštovanje GDPR skrbi kot je opisano na sledeči povezavi: https://mailchimp.com/legal/privacy/

7. Člani interesni člani in fokuserji

Podatke, ki jih člani Združenja, interesni člani Združenja ter fokuserji posredujejo, za namen včlanitve, delovanja Združenja, promocije, izdelave publikacij, objave na spletni strani Združenja, v tiskanih in elektronskih medijih so: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, naslov za pošiljanje, elektronski naslov, telefonska številka, dosežena izobrazba na področju fokusinga, koliko let se posameznik ukvarja s fokusingom.

8. Ponudniki spletnih storitev

Združenje ima spletne storitve (gostovanje za spletno stran, ki vključuje tudi e-pošto) naročeno pri ponudniku spletnih storitev AVANT.SI d.o.o., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur (Neoserv; v nadaljevanju Ponudnik).

Ponudnik naročniku zagotavlja, da ob naročilu in kasnejši uporabi naročenih storitev podatke prenaša preko ustrezno zavarovane in kriptirane HTTPS (SSL) povezave. Ponudnik osebne podatke naročnikov hrani izključno znotraj območja EU in na območjih, za katere EU javno priznava ustrezno stopnjo varnosti (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

Ponudnik naročniku zagotavlja, da za dostop do osebnih podatkov naročnika kot tudi za dostop do vseh (osebnih) podatkov na strežniških okoljih uporablja ustrezno zavarovano programsko opremo, ki: preprečuje dostop do podatkov nepooblaščenim osebam; omogoča dostop le osebam, ki so za to ustrezno avtorizirane s strani ponudnika (npr. zaposleni na določenem delovnem mestu); avtoriziranim osebam omogoča dostop le do podatkov, ki jih nujno potrebujejo za kakovostno izvajanje svojega dela; vsak dostop do (osebnih) podatkov ustrezno zabeleži.

Več o politiki varovanje osebnih podatkov AVANT.si d.o.o. si lahko preberete tukaj: https://www.neoserv.si/politika-zasebnosti

Podatki v e-pošti, ki jo posamezniki naslovijo na e-naslove združenja npr. info@fokusing.si, so zavarovani na način, kot ga zagotavljata ponudnika e storitev AVANT.SI d.o.o. https://www.neoserv.si/politika-zasebnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=en

9. Javni dogodki

S prisotnostjo na javnih dogodkih Združenja posameznik soglaša, da Združenje v svojih publikacijah, na svoji spletni strani ter v tiskanih in elektronskih medijih lahko uporabi ter objavi fotografije in video filme, ki so bili posneti na javnih dogodkih Združenja.