Dobrodošli


na spletni strani Združenja za fokusing Slovenije.

Morda se vam zdi, da se s fokusingom srečujete prvič, vendar je zelo verjetno, da ste ga spontano in nezavedno že doživeli, saj je fokusing (slov. osrediščanje) človeku prirojena lastnost.

S fokusingom se učimo, kako zaznati ali prepoznati občutja, ki v sebi nosijo nekaj povsem novega, izvirnega in drugačnega, ter kako jim zaupati in dopustiti, da se izrazijo in usmerjajo naše mišljenje, vedenje in čustvovanje izven utrjenih okvirov v bolj celovito, varno, resnično in prijetno izkušnjo lastnega bivanja.

Tako ponovno prebudimo izjemen potencial v svojem telesu in osvobajamo človeku lastno naravno moč, da življenje lahko steče naprej.